zonder titel (77 van 93)
zonder titel (78 van 93)
houseraccoon3 (51)

Duurzaamheid

Bij House Raccoon werken we met zoveel mogelijk respect voor mens en de planeet. Duurzaamheid noemen we dat. Op deze pagina geven we je een overzicht van onze duurzaamheid definities en projecten. We proberen heel eerlijk en transparant te zijn over wat we doen maar we weten dat we voor het verkrijgen van 'echte' duurzaamheid nog een lange weg te gaan hebben. Als je denkt dat je ons op een of andere manier kan helpen duurzamer te laten worden, laat het ons zeker weten!

TREES2

1- Definities

Hieronder hebben we onze duurzaamheid definities opgeschreven. Je eigen definities kunnen anders zijn maar deze definities zijn de kapstokken voor hoe wij bij House Raccoon naar duurzaamheid kijken.

Duurzaamheid

Iets doen dat jij of alle andere mensen die dat zouden willen doen voor altijd zouden kunnen volhouden. Of het nu 100, 1000 of een miljoen jaar is. Een systeem is duurzaam wanneer het een natuurlijk evenwicht heeft waarin het geen enkel ander systeem schaadt.

Merk op: De bovenstaande definitie is buitengewoon moeilijk te verkrijgen omdat in onze huidige economie veel 'systemen' (bijv. productbedrijven) niet goed kunnen worden geëvalueerd omdat ze afhankelijk zijn van andere systemen die afhankelijk zijn van andere systemen enz. Het is echter niet onmogelijk om gedeeltelijk duurzaam te zijn door het creëren van een systeem dat misschien geen oneindig evenwicht is, maar wel heel erg lang kan worden volgehouden of dat andere (eco)systemen slechts tot een minimum schaadt.

Ecologisch

Alles wat leidt tot (verhoogde) duurzaamheid waarbij de partij die het ecologische aspect van haar systeem claimt openlijk communiceert over de goede maar ook over de slechte dingen in haar systeem.

Merk op: Beweren dat iets ecologisch is, is heel eenvoudig. Daarom denken we dat open communiceren de sleutel is zodat de markt automatisch naar meer ecologische alternatieven beweegt zodra ze er zijn. Ecologisch zijn is altijd relatief versus iets dat minder ecologisch is. Gewoon het woord 'ecologisch' claimen is misleidend omdat het geen perspectief biedt. Een Tesla is bijvoorbeeld ecologisch (vs een dieselauto) maar niet ecologisch versus een kleinere Tesla, een deel-auto, het openbaar vervoer of een fiets etc.

Handgemaakt

Een product dat letterlijk met de hand wordt gemaakt en waar ook de mensen achter deze handen met respect worden behandeld, een eerlijk loon krijgen en met passie hun werk doen.

Merk op: Geloof het of niet maar de meeste producten die we in onze huidige economie kopen, worden met de hand gemaakt. Achter elk product zitten talloze anonieme mensen. Kledij wordt met de hand genaaid, auto's worden met de hand geassembleerd en zelfs smartphones worden met de hand in elkaar gezet. Robots kunnen alleen zeer specifieke kleine taken uitvoeren. We zijn echter van mening dat het misleidend is om het label 'handgemaakt' te plaatsen op een product dat alleen letterlijk met de hand is gemaakt maar waar de maker niet het respect kreeg, het eerlijke loon verdiende en de passie had.

Organisch/Natuurlijk

Iets goeds voor de mens. Iets wat de natuurlijke processen in ons lichaam niet negatief beïnvloedt.

Merk op: Terwijl biologisch/natuurlijk letterlijk betekent dat iets uit de natuur komt (wat op zich verwarrend is omdat de zwaarste chemische industrieën grondstoffen uit de natuur gebruiken) en vaak letterlijk wordt genomen (bijvoorbeeld een tomaat die op een natuurlijke manier is geteeld zonder pesticiden), geloven wij dat wat mensen echt willen als ze dit label tegenkomen, is een systeem dat goed is voor hun eigenlijke lichaam (bijvoorbeeld een tomaat die gezond is onafhankelijk van hoe hij wordt gekweekt en dat is niet per se iets dat uit de natuur komt). Uranium is bijvoorbeeld heel natuurlijk, maar je wilt er niet teveel van in je lichaam hebben. Hetzelfde geldt voor aardolie. Medicijnen zijn erg onnatuurlijk (als we de lijn van natuurlijk trekken bij het verwerken van materialen met processen die niet van nature voorkomen) maar je wilt ze zeker gebruiken bij het bestrijden van zeer natuurlijke/organische ziekten. En tot slot een voorbeeld voor ons: onze geurstokjes gebruiken synthetische geuren maar deze zijn eigenlijk beter omdat ze alleen die ene (of enkele) bestudeerde moleculen gebruiken die tot een specifieke geur leiden. Terwijl een geur die alleen is gemaakt met ingrediënten uit de natuur een ongelooflijke hoeveelheid heeft van (niet-bestudeerde) moleculen (waarvan veel niets met geur te maken hebben) en we weten allemaal dat dat niet per se gezond is (vooral niet wanneer geconcentreerd in geurkaarsen of geurverspreiders) als we rekening houden met de vele natuurlijke dingen waar mensen allergieën voor hebben.

Greenwashing

Zeggen of suggereren dat je iets ecologisch doet, terwijl je dat eigenlijk niet doet.

Merk op: Greenwashing is iets dat vaak wordt gebruikt om bedrijven te beschrijven die veel slechte dingen doen (zoals bijna elk systeem doet gezien de complexiteit en onderlinge samenhang van ons huidige economische systeem) en vervolgens besluiten een beetje goed te doen omdat dit hypocriet wordt geacht en enkel wordt gedaan voor marketing doeleinden. Wij vinden dit geen greenwashing. Goed is goed en we omarmen al het goede dat iemand wil doen, welk kwaad je ook doet voor de rest. Dit heeft nog steeds veel meer de voorkeur dan iemand die alleen maar slecht doet. Als je iets goeds doet en er positieve reclame uit haalt, is dat alleen maar goed omdat je automatisch wordt aangemoedigd om in de toekomst meer goed te doen. Alleen een economisch systeem waarin goede systemen op deze manier worden aangemoedigd, is in staat om de milieu-uitdagingen waar we voor staan ​​snel genoeg het hoofd te bieden. De enige echte vormen van greenwashing die volgens ons bestaan, is wanneer je zegt dat je iets ecologisch doet terwijl je dat in feite niet doet (dit is gewoon liegen). Of wanneer je buitengewoon veel aandacht schenkt aan iets klein goed om het slechte te verbergen (wat een zachte vorm van liegen is: je liegt niet rechtstreeks, maar je manipuleert mensen om iets te geloven dat niet de waarheid is door het goede te overdrijven). We vinden ook dat er een grote verantwoordelijkheid bij de consument ligt wat betreft greenwashing. Zolang we bedrijven te veel blijven straffen omdat ze open zijn over ‘het slechte’, zal de zachte vorm van greenwashing relatief aanwezig zijn. Dit is niet constructief. In plaats daarvan zouden we alle systemen moeten ondersteunen om open te zijn over het slechte en ze te helpen of te stimuleren waar we kunnen om hun 'percentage van goedheid' te verhogen.

TREES1

2- Wat we goed doen

Of wat we denken dat we goed doen. Omdat alles natuurlijk meerdere facetten heeft en zoals eerder uitgelegd, is het erg moeilijk om erachter te komen wat het beste is. Laat het ons weten als je ergens een andere of meer geïnformeerde mening over hebt! Contacteer ons hier.

1 Boom per product

Dit is zeker iets relatief duurzaams. We kunnen niet eeuwig bomen blijven planten omdat de ruimte voor bomen op aarde beperkt is maar het planten van meer bomen leidt zeker tot een beter evenwicht. Zowel lokaal (flora en fauna) als mondiaal (minder C02 in de atmosfeer). Bovendien planten we de bomen bij arme boeren op hun boerderijen zodat de kwaliteit van hun grond verbetert, zodat ze meer kunnen eten en zelfs een deel van hun producten voor geld kunnen verkopen. Op deze manier sturen ze hun kinderen naar school waardoor ze minder kinderen krijgen (positieve impact op het milieu). Ze kunnen deze kinderen een beter & kwalitatiever leven geven met ook ruimte voor duurzaamheid enzovoorts… De sociale effecten op duurzaamheid kunnen zelfs groter zijn dan de directe effecten van de boom op zich. Lees meer over onze bomen hier.

We produceren lokaal en kopen lokaal in

Al onze producten zijn gemaakt in ons atelier in België. Op deze manier hebben we absolute controle over de arbeidsomstandigheden en bij House Raccoon voldoen deze omstandigheden aan alle moderne normen. De mensen bij House Raccoon zijn als familie en we willen niets anders dan dat ze een gezond en gelukkig leven hebben. Een ander effect is dat door te produceren waar we de meeste van onze producten verkopen, we veel broeikasgassen elimineren (30% van de broeikasgassen in de EU is te wijten aan transport). En door ons eigen atelier te hebben, weten we ook dat er nergens ter wereld een fabriek in een land met lagere emissienormen is dat veel te veel uitstoot door goederen voor ons merk te produceren. Bovendien hebben we bij House Raccoon een ‘source local’ regel. We kopen materialen alleen in Europa in als we ze niet in België kunnen vinden en we kopen materialen alleen buiten Europa als we ze niet in Europa kunnen vinden. Lampen en klokonderdelen zijn bijvoorbeeld materialen die allemaal in China worden gemaakt en naar Europa worden geïmporteerd. Als je een bedrijf kent dat ze maakt (niet importeert) in België/Europa, laat het ons zeker weten!

Recyclebare verpakking

99% van onze verpakkingen is puur ongecoat karton. We gebruiken ook glas en plastic wanneer we iets vloeibaars moeten verpakken maar we zorgen ervoor dat we recyclebare plastics gebruiken.

Zo groen mogelijk energie gebruiken

We gebruiken elektriciteit voor ons atelier en onze winkel van lokale groenproducenten dankzij Bolt Energy. Onze winkel wordt nog verwarmd met een gasinstallatie maar dit compenseren we met CO2-compensatie van hetzelfde jaar.

Ons basismateriaal is gips

Gips is een veel voorkomend materiaal (er is geen sulfaatmineraal in grotere hoeveelheden op onze planeet te vinden) dat kan worden gewonnen uit oppervlaktemijnen, vaak direct naast de fabriek waar het bij vrij lage temperaturen wordt verwerkt. Dit is waarom het een van de meest milieuvriendelijke bindmiddelen is die er zijn (in vergelijking met cement dat een stuk vervuilender is). We gebruiken ook alleen harsen en pigmenten op waterbasis die veel minder vervuilende productieprocessen nodig hebben dan harsen en pigmenten op oliebasis. Ook komen er geen VOS (vluchtige organische stoffen) in het milieu bij het produceren of werken met harsen op waterbasis, wat een groot pluspunt is.

Een eerlijke prijs vragen voor onze producten

Door de dingen te doen die we doen voor mensen en onze planeet belanden onze producten natuurlijk in een hoger prijssegment. Onze makers worden eerlijk betaald en werken in een gezonde omgeving en we dragen zorg voor onze planeet. Door de werkelijke kosten van een product te betalen, worden consumenten ook aangemoedigd om onze producten hun volledige levensduur te behouden. Wat een van de meest ecologische dingen is om te doen.

TREES3

3- Wat we kunnen verbeteren

Meer onderzoek naar de impact van harsen

Hoewel de harsen die we gebruiken in de categorie van harsen met een lage impact vallen omdat ze op waterbasis zijn, zijn ze nog steeds polymeer en niet biologisch afbreekbaar. Enerzijds leidt dat ertoe dat onze producten duurzaam zijn (wat een aantal van de negatieve eigenschappen van polymeren zou kunnen compenseren). Aan de andere kant kunnen er enkele negatieve effecten zijn van de polymeren op het milieu. Het eerlijke antwoord is dat we het niet zeker weten en dat we daar zeker vast meer onderzoek naar moeten doen. We staan uiteraard open voor alternatieven zoals biologisch afbreekbare harsen maar voorlopig hebben we nog niets geschikt gevonden in ons onderzoek naar alternatieven.

Ons assortiment 100% circulair maken

Een van de positieve aspecten van het materiaal dat we gebruiken, is dat je het in theorie zou kunnen crushen en gebruiken als vulmiddel in nieuwe producten (het reageert niet maar het vult de ruimte zodat je minder 'nieuwe' materialen nodig hebt). Dat doen we momenteel niet. Enerzijds omdat het inzamelen van gebruikte producten en het pletten ervan super duur zou zijn. Daar hebben we gewoon niet voldoende middelen voor. Anderzijds omdat we nog steeds onzeker zijn over alle technisch-wetenschappelijke aspecten van het circulair maken van ons proces: zijn de uitgespaarde broeikasgassen door hergebruik van materialen de extra broeikasgassen van transport wel waard, etc?

Meer (gerecycleerde) vulstoffen gebruiken

Een andere manier om onze behoefte aan nieuwe verwerkte grondstoffen zoals gips en harsen te verminderen, is het gebruik van (gerecycleerde) vulstoffen. We zijn momenteel aan het kijken of we afval van gemalen koffie als vulstof in ons materiaal kunnen gebruiken maar er zouden nog tal van andere opties moeten zijn waar het afval van anderen onze hulpbron kan worden. Alle andere ideeën zijn van harte welkom!!

Deelnemen aan meer sociale projecten

Hoewel boomprojecten en onze samenwerking met sociale huisvestingsdienst CDienst erg sociaal zijn, zijn we altijd op zoek naar manieren om een positieve impact te hebben op het leven van mensen. De reden dat we niet zoveel sociale projecten doen als we zelf zouden willen, is omdat er bij een startup vaak gewoon geen tijd/geld voldoende is om nieuwe sociale projecten aan te gaan. In de eerste plaats moeten we ervoor zorgen dat ons bedrijf gezond blijft zodat we onszelf niet in de voet schieten. Natuurlijk, zodra we tijd/geld hebben om nieuwe sociale projecten aan te gaan, zullen we dat zeker en vast doen!

Bijwerken...
  • Geen producten in de winkelwagen.
30% Korting
Verrassingsproduct
5% Korting
Geen prijs, maar...
15% Korting
Aangepaste kleur
20% Korting
Verrassingspakket
10% Korting
€100 Gift Card
25% Korting
Gratis pizza
Welkom bij onze grappige Huis Wasbeer Spel!

Liefde handgemaakt design accessoires, liefde duurzaamheid en/of houden van wat absurde humor? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang geweldige aanbiedingen, leuk nieuws achter de schermen en interessante nieuwtjes over onze producten en maak kans om iets geweldigs te winnen!

Je kunt maar één keer spelen, dus waag nu je kans! Kortingen zijn niet geldig op workshops/DIY producten/afgeprijsde producten.

Onafhankelijk geverifieerd
1269 beoordelingen